Skip to content

site-zone.org
  • Diegavil.com
  • Kiloghrami.com
  • Mops.bg
  • RecitalSPA.com
  • Drenkovata-kushta.com
  • ItalAuto-bg.net
  • LaptopiBG.net

статични презентативни

Изработка на статични представителни интернет сайтове.

Пълен превес на красивото над динамиката. Получавате уеб сайт с уникален дизайн и функционалност според желанията.

Редакцията на страниците става от нас в съвсем кратък срок. Такъв тип сайтове са подходящи за презентативни цели. Желаете да покажете бизнеса си, услугите, местоположението. Сезонни оферти и друг тип данни, които не се нуждаят от често обновяване.

Уникалния дизайн изработен специално за вашата фирма и вашият бизнес ще ви осигури престижа, от който се нуждаете.